close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce.
  
Czwartek 27 Luty 2020 | Imieniny: Anastazja, Wiktor, Gabriel
Aktualności
Prezentacja gminy
Urząd Gminy
Rada Gminy
Zakład Gospodarki Komunalnej
Inwestycje
Oświata
Ekologia i środowisko
Oferta terenów inwestycyjnych
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Akty prawne
Parafie
Gospodarka odpadami
Projekty unijne
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
    
Ścieki komunalne

Obowiązki mieszkańców w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych:

-     nieczystości ciekłe należy odprowadzać do sieci kanalizacyjnej, a w przypadku jej braku do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, odpowiadających wymogom wynikającym z przepisów odrębnych,

-     nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych należy usuwać nie rzadziej niż raz na kwartał, a osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z instrukcją eksploatacji.

 

Przypominamy o obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 z późn. zm.).

Obowiązek, o którym mowa, obciąża właścicieli nieruchomości, przez których należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach. Mając na uwadze powyższe, wzywa się właścicieli, którzy nie przyłączyli swoich nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, aby niezwłocznie przystąpili do wykonania ciążącego na nich obowiązku.

W przypadku stwierdzenia, w trybie nadzoru sprawowanego przez Wójta Gminy Złotniki Kujawskie niewykonania przez właściciela obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, wydana zostanie decyzja administracyjna nakładająca na właściciela obowiązek wykonania określonych czynności.

Nie zastosowanie się do przepisów ustawy (art. 10 ust. 2, 2a i 3) podlega karze grzywny.

 

Każdy mieszkaniec powinien pamiętać o tym aby:

·  podłączyć nieruchomość do sieci kanalizacji (jeśli w sąsiedztwie sieć kanalizacyjna została wybudowana) lub podpisać umowę z przedsiębiorcą obierającym nieczystości ciekłe (jeśli w sąsiedztwie nie ma wybudowanej sieć kanalizacyjnej);

·  opróżniać zbiornik bezodpływowy z nieczystości ciekłych nie rzadziej niż raz na kwartał, a osadów ściekowych przynajmniej raz na rok.

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
  
  
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
  
 


  
     
  
on line: 3 odwiedzin: 8924763
    Strona główna | Kultura | Kontakt |
© 2008 - 2020 Złotniki Kujawskie. All rights reserved.